Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Divadelní spolek MaDiS
(Malá divadelní společnost)

MaDiS Janov je spolek ochotnických herců a jejich příznivců. Vznikl v roce 1987 a navazuje dlouholetou tradici ochotnického divadla v Janově (viz kapitola o historii). MaDiS pravidelně pořádá v Janově několik akcí pro veřejnost, přičemž tou nejvýznamější je každoroční premiéra divadelní hry.

V roce 1986 se parta místních chatařů a chalupářů rozhodla postavit staré, dlouhá léta nepoužívané ochotnické jeviště a zahrát na něm divadelní frašku Rohovín Čtverrohý. Zpočátku šlo pouze o recesi. Po zjištění, že staré jeviště už neexistuje a po neustálých dotazech místních občanů "Kdy už budete hrát?" se proto rozhodli postavit vlastní provizorní jeviště a na něm pak hru sehráli. Představení mělo velký úspěch. Snad z nedostatku kulturního dění v širokém okolí, snad z vélkého nadšení se aktéři představení rozhodli nacvičit ještě jednu hru, a sice veselohru Dalskabáty, hříšná ves. Úspěch představení rozhodl o tom, že tradice ochotnického divadla v Janově bude pokračovat. A tak se zrodila Malá divadelní společnost - MaDiS. Do roku 2014 nacvičila a s úspěchem uvedla celkem 21 her.


V současnosti má spolek MaDiS 43 členů (ochotnických herců a příznivců spolku). Soubor  disponuje dvanácti až dvaceti herci (podle jejich pracovní vytíženosti v zaměstnání). Výběr her se podřizuje složení souboru a jeho technickým možnostem.

V posledních letech spolek MaDiS nacvičil a uvedl hry: Arzenik a staré dámy (2010), Paní Savageová v rozpacích (2011), Stará historie (2012), Zelňačka (2013), Nebožka panina Matka / Leona si pospíšila (2014).


Ve spolupráci s obcí se spolek MaDiS podílí i na pořádání dalších kulturních, společenských a sportovních akcí. Je to především Pohádkový les, který je každoročně součástí Dětského dne. Členové spolku MaDiS vystupují v Pohádkovém lese s krátkými ukázkami z oblíbených pohádek, anebo s originálními scénkami z vlastní dílny. MaDiS pořádá také nohejbalový turnaj MADIS CUP.

Nemalé úsilí věnuje spolek péči o sál, v němž hraje svá představení a který hojně využívají i další místní spolky - hasiči, stolní tenisté nebo cvičenky aerobiku.

Spolek MaDiS každoročně pořádá i výlet po krásách naší vlasti. Výletu se účastní nejen členové spolku, ale i další obyvatelé Janova a okolních obcí. V minulých letech jsme navštívili například Český Krumlov s jeho otáčivým hledištěm, Muzeum ochotnického divadla v Miletíně a zavítali jsme také na prohlídku pražského Národního divadla.

Sestřih hry Zelňačka (2013):

Logo

Stránka

  • 1

Hrátky s čertem (1992)

Hrátky s čertem (1992)

Tři veteráni (1996)

Tři veteráni (1996)

Charleyova teta (2000)

Charleyova teta (2000)

Cizinec (2003)

Cizinec (2003)

Blbec k večeri (2006)

Blbec k večeri (2006)

Těžká Barbora (2005)

Těžká Barbora (2005)


Stránka

  • 1